Ontmoeting

Voeten onder tafel

De werkplaats moet voelen als thuiskomen. We willen een warme, veilige omgeving creëren voor artiesten. Elke week dat we residenten verwelkomen willen we hen samenbrengen voor een lekkere maaltijd en een gezellige babbel.

Enkele keren per jaar nodigen we ook anderen uit om mee aan tafel te schuiven: artiesten, professionelen, creatievelingen, buurtbewoners, publiek… Wij geloven dat deze momenten verrijken en letterlijk voeding zijn voor uitwisseling.

Actief publiek

Wij moedigen actieve betrokkenheid aan tijdens presentaties, waarbij er een ontmoeting met het publiek ontstaat die verder gaat dan louter passief kijken. Daarom heeft artistiek werk dat de onzichtbare vierde wand met de toeschouwer wil doorbreken een speciaal plekje in het hart van de werkplaats.

Maar een actief publiek wordt ook uitgenodigd deel te nemen aan het creatieproces, tijdens toonmomenten en feedbacksessies of om eens mee aan tafel te schuiven met de artiesten en professionelen.

Eiland - Mardulier & Deprez © Gaetandardenne

Raad van Inspiratie

De werkplaats is geïnspireerd op de dromen en verlangens van Vlaamse circusartiesten. De nauwe betrokkenheid van de artiesten willen we koesteren, door de dialoog aan te gaan met zij die aan het werk zijn in de werkplaats, maar ook via een formelere vorm van inspraak: de Raad van Inspiratie.

Elk jaar sturen we een open uitnodiging naar Vlaamse artiesten om samen te komen. Samen evalueren we de werking van de werkplaats: wat gaat goed, wat gaat minder … Maar het is ook een uitnodiging om naar de toekomst te kijken en samen te dromen.

Wil je graag deel uit maken van onze Raad van Inspiratie? De uitnodiging wordt telkens in het najaar gelanceerd. Hou ons nieuws in de gaten, schrijf je in op onze nieuwsbrief of schrijf je hier rechtstreeks in.

Witruimte

Zet artiesten bij elkaar en al snel komen de zotste ideeën naar boven. Sommige zijn misschien compleet van de pot gerukt maar planten wel kleine zaadjes. Zaadjes waar wij ruimte aan willen geven om te ontkiemen.

Naast alle ideeën en plannen die de werkplaats heeft, willen we open blijven staan voor onvoorziene vragen en spontane ideeën. Vandaar de nood aan witruimte zonder vaste invulling.

Een stoomsessie, een artistieke ‘hackaton’, een improvisatiepodium, een inspirerende uitstap, … Laat maar komen! Wij horen het graag!

Laat het ons weten. 

Ceci n'est pas une fête - Collectif Malunés ©Gaetandardenne