Odysseus
  • De Machienerie en Theatre La Licorne
  • Openlucht/locatie
  • Première: 30 mei 2022
  • Duur: 35 - 45 minuten
  • Leeftijd: +8 jaar

Over de voorstelling

Vertrekkende vanuit de visie van De Machienerie wordt een herwerking gemaakt van het verhaal over Odysseus. De herwerking wordt een intensieve samenwerking tussen De Machienerie vzw en Compagnie Theatre La Licorne (FR) met Claire Dancoisne als artistiek leidster.

De voorstelling wordt een creatie ‘on petite forme’. Hiermee wil men zeggen dat de voorstelling gecreëerd wordt met een minimale bezetting, beknopte technische fiche, korte opbouwtijd, … Een voorstelling die overal gespeeld kan worden!

De filosofische benadering van deze voorstelling is het mens versus natuur, natuur versus techniek. Het zou geen voorstelling zijn van De Machienerie en La Licorne als er geëxperimenteerd wordt met intrigerende , interessante en inspirerende, poëtisch beeldende installaties, metafoormachines, maskers, etc… Ruw en rauw zijn sleutelwoorden, maar wel finesse, oog voor detail en afwerking. De stijl van De Machienerie blijft duidelijk zichtbaar en wordt naar een hoger niveau getild.

Over de samenwerking

Het project word gedragen door De Machienerie die het project zal leiden; de scenografie, bouw van de installaties, machines, marionetten, en de maskers zal dragen. In Vlaanderen is De Machienerie een pionier in het ontwikkelen van een speelstijl met poëtische theatrale installaties. De vzw is naast een constructieatelier nu ook een volwaardig productiehuis.

De Machienerie wil kwalitatieve en vernieuwende voorstellingen neerzetten. Vernieuwend in die zin dat de compagnie binnen het Vlaamse circus- en kunstenlandschap tegemoetkomt aan een bijna onbestaand segment van cultuurbeleving waarin de focus wordt gelegd op de vormentaal. Een vormentaal die kunst, geschiedenis en (onze hedendaagse) maatschappij met elkaar in verbinding stelt.

Theatre La Licorne is een professioneel gezelschap gecreëerd en geregisseerd door Claire Dancoisne, met meer dan 30 jaar ervaring in poppen- en objecttheater. Voorwerpen, machines, maskers en poppen zijn essentieel voor Claire Dancoisne’s theatrale schrijven omdat ze in staat zijn acteurs en toeschouwers te vervoeren, onze visie op de wereld te transformeren.

Over odysseus

Odysseus staat dankzij de boeken van Homerus bekend als de listige, hij die dankzij zijn scherpe geest machten weet te overwinnen die groter en sterker zijn dan zichzelf. Hij is de man die het houten paard ontwierp dat de Grieken de onoverwinnelijke stad Troje in handen gaf. De Trojanen konden de verleiding niet weerstaan dit mooie staaltje techniek binnen hun stadsmuren te halen – maar ’s nachts sprongen bewapende mannen uit de holle buik van het paard en openden de stadspoorten voor de Griekse soldaten.

Op zijn reis van Troje naar huis werd de held Odysseus met allerlei machten en krachten geconfronteerd die een voorspoedige thuiskomst op zijn eiland Ithaka verhinderen. Het verhaal is een ware ‘roadtrip’, maar dan per schip. De Sirenen verleiden hem met hun tovergezang, de lotusbloemeters bieden hem de zalige vergetelheid aan, de heks Kirke wil hem als haar minnaar, terwijl ze de andere mannen die haar begeren in varkens verandert. Hij wordt bijna opgegeten door de cycloop Polyphem en platgeslagen door de rotsen Scylla en Charibdis. Nog tal van avonturen en gevaren liggen voor hem. Zijn grootste vijand is de god Poseidon, heerser over de wereldzeeën.

Contact info@machienerie.be

Bookings: Lina Matthys -
0032 498 81 86 71
Productie: Marie Couwenberg -
0032 494 60 00 38


https://www.machienerie.be/
Crew

Regie: Maarten Janssens
Supervisie en coaching regie: Claire Dancoine
Tekst: herwerking van Homerus Odysseus door Claire Dancoine
Scenografie: Maarten Janssens
Objecten: Maarten Janssens, Joris Janssens, Roxane Ronot
Grafisch en illustraties: Lio Verdonck, Britt Tack
Artiesten: Leo Smith, Britt Tack
Maskers : Maarten Janssens, Roxane Ronot

Co-producenten

Miramiro, Theater op de Markt

Partners

Theatre La Licorne, Vlaamse Overheid, Stad Antwerpen